Administratorem danych osobowych jest Hotel Swing Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-416), ulica Dobrego Pasterza; telefon 21 311 11 11 e-mail hotelswing@hotelswing.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem: inspektor@hotelswing.pl

Podanie danych w w.w. celach jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są one nieprawidłowe.

Klientowi przysługuje prawo żądania w każdym czasie usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oraz prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych.

Cofnięcie zgody następuje poprzez przesłanie na adres hotelswing@hotelswing.pl odpowiedniej informacji

Cofnięcie zgody spowoduje natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych Klienta oraz usunięcie danych Klienta przez ADO.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, w której znajdują się szczegółowe informacje http://www.hotelswing.pl/pl/kontakt